Tilliten til myndighetenes koronainformasjon faller