Rykket ut til Ringvassøya etter melding om gressbrann