Myrseth har gode venner i næringen – slik jobbet hun med egen habilitet før hun ble minister