Vedtatt i formannskapet: Vil bruke nesten 200 mill. kroner på oppussing av nordenden av Storgata

foto