Når telefonen ringer på kontoret til Alternativ for vold i Tromsø, så er sjansen stor for at det er en mann som utøvd vold mot partneren sin og som nå ber om hjelp til å endre seg.

De får også telefoner fra menn som har utøvd vold mot hele familien sin. De får telefoner fra kvinner som har utøvd vold, mot partner eller barn.

– Det kan være en vanskelig telefon å ta. Men alle kan ringe til oss, sier Barbora Jakobsen, leder for tromsøkontoret til ATV.

Alle kjenner noen som er rammet

I år er det ti år siden kontoret etablerte seg i Tromsø. Nå jobber det fem psykologer og psykologspesialister med å gi psykoterapi, både til de som utøver vold, men også til de som rammes av volden. Bare i fjor hjalp de 100 personer. Ni av dem var barn. Lørdag skal de markere tiårsdagen og målet er å hjelpe enda flere.

– Statistisk sett så er det to barn i hver eneste skoleklasse i Tromsø som rammes av vold. Det er en høy forekomst. Alle kjenner sannsynligvis noen som utsettes for vold eller noen som har et voldsproblem, sier Jakobsen.

TEAM: Det jobber fem psykologer og psykologspesialister på kontoret til Alternativ til vold. De som ringer inn og ber om hjelp kan få psykoterapi dersom det trengs. De har valgt seg et lokale i sentrum som er passe sentralt og passe anonymt. Fra venstre: Barbora Jakobsen, Sivkersok Olsen, Laila Blindseth, Hanne Rieber og Mari Torstveit. Foto: Ronald Johansen

Lørdag åpner de dørene til festsalen i Rødbanken. Dit tar de med seg forfatter og politiker Abid Raja, som har skrevet bok om sin egen voldelige oppvekst. Han skal fortelle om hvordan det har påvirket han som menneske.

– Det er en sterk historie og vi håper det kommer mange. Vi vil at hele byen skal vite om Alternativ til vold, sier hun.

Klarer å slutte

Jakobsen vet at jobben de gjør kan bety mye og at hjelpen virker.

– Mange som starter i terapi, klarer å slutte med den fysiske volden ganske raskt. Det kan ta lengre tid før man klarer å redusere den psykiske volden. En studie på menn som har gått i terapi på ATV viser reduksjon i alle former for vold etter terapi. Dette forteller både mennene som har gått i terapi og deres partnere, sier Jakobsen.

«Jeg kan bli for sint». Det sier noen når de ringer til Alternativ for vold. Noen sier de mister kontrollen.

– Utgangspunktet vårt er at den som utøver volden har ansvaret for volden. Men når de kommer til oss, så møter vi ikke en voldsmann. Vi møter et menneske som strever med vold, sier Jakobsen.

Måten de møter klientene på, får de gode tilbakemeldinger på.

– Det er to ting som går igjen. Det ene er at klientene opplever at de ikke blir dømt. Og at vi tar vold på alvor. Noen har forsøkt å snakke med andre om volden, men har ikke blitt hørt eller møtt med «alle blir jo sint innimellom». Vi spør klientene hva de mener når de sier at de har blitt «for sint». Vi spør: «Hva gjør du når du blir for sint?». Volden skjuler seg ofte bak utsagn og ord, sier Jakobsen.

Tror potensialet er stort

Hun har møtt mange mennesker med mange ulike historier i løpet av de ti årene der hun har jobbet på kontoret.

– Det som har overrasket meg mest i løpet av denne tiden, er at det kan komme menn i 40- og 50-årene og så forteller de: «du er den første jeg forteller om dette». Da tenker jeg at det er et potensial for at vi kan nå ut til mange flere, sier hun.

– Jeg blir alltid ydmyk når jeg ser hvor mye det kan bety. Det er meningsfullt å se at et menneske kan endre seg. Vi vet at bare det å snakke om vold kan ha stor betydning for et barn som lever i en familie som rammes av vold. I familier der det ikke snakkes om vold, kan barnet streve med en følelse av at volden, konsekvensene av volden er deres ansvar. Når barna kan være med å uttrykke seg og fortelle hvordan de påvirkes, er det lettere å endre noe, sier Jakobsen.

– Hvem kan ta kontakt?

– Alle som har volds- og aggresjonsproblemer i familien. De som blir så sint at de skremmer partneren sin eller familien sin. Dette er lavterskeltilbud til voksne over 18 år i Tromsø.

Og dessverre bare Tromsø.

– Vi får henvendelser fra personer som bor i andre kommuner og som har et ønske om å slutte med vold. Da er det veldig vanskelig å avvise dem. Vi har vært i dialog med flere kommuner rundt Tromsø, men det må en politisk vilje til for å satse på dette, sier Jakobsen.

Avverger vold

Tall fra 2014 viser at rundt 8 prosent av kvinner i Norge utsettes for alvorlig vold, mens 14 prosent av kvinner rammes av mildere vold. 10 prosent av alle barn opplever vold mellom foreldre.

– Ei kvinne kan forlate en voldelig partner, men den som strever med å utøve vold kan finne seg en ny partner. Å jobbe med den som utøver volden er en viktig del av arbeidet og behandling kan være med på å avverge vold, sier Jakobsen.

Lørdag markeres tiårsjubileet fra klokken 12.00-15.00 og er åpen for alle.