Regjeringen har foreslått å øke satsene for utstyrsstipend, som alle på videregående skole kan få fra Lånekassen. For å få det, må man søke, og det er det ikke alle som gjør. Forrige skoleår gikk 20.000 elever glipp av til sammen 40 millioner kroner i utstyrsstipend.

Det melder Lånekassen i en pressemelding.

– Vi vet ikke hvorfor noen lar være å søke om utstyrsstipend. Jeg oppfordrer alle til å søke på dette stipendet, som alle med ungdomsrett på videregående har rett på, sier administrerende direktør i Lånekassen Morten Rosenkvist i pressemeldingen.

Foreslår økning

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig utstyr for elever i videregående opplæring. Hvor mye elevene får i utstyrsstipend, er avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar. Forrige uke la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett, og der foreslår de å øke utstyrsstipend for enkelte elevgrupper.

Regjeringens forslag innebærer å øke fra dagens fire satser til fem. Noen av utdanningsprogrammene blir dermed flyttet til en høyere sats. Noen av satsene for utstyrsstipend blir justert opp med 25 prosent.

180.000 elever på videregående har hvert år rett på utstyrsstipend. Av disse var det 20.000 som ikke mottok stipend skoleåret 2021–2022. Om lag 15.000 elever unnlot å søke, mens 5.000 lot være å signere for stipendet, og fikk derfor ikke utbetalt pengene.

Også andre typer stipend

Lånekassen betalte ut 322 millioner kroner i utstyrsstipend i fjor. Hadde alle med rett søkt og signert for pengene sine, ville beløpet vært 40 millioner høyere, beregnet ut fra gjennomsnittsbeløpet til de som har fått stipend.

Utstyrsstipend utbetales én gang i året.

Lånekassen har også andre typer stipend for elever på videregående. Elever som skal bo borte for å gå på skole, kan ha rett på borteboerstipend. Regjeringen forslår i statsbudsjettet å øke borteboerstipendet med 660 kroner i måneden. Hvis dette blir vedtatt, vil borteboerstipendet neste skoleår være på 5.639 kroner per måned.

Elever som har foreldre med lav inntekt, kan også ha rett på inntektsavhengig stipend.

Fristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.