Når radioen skrus på vekkes noe hos Reiduns demente ektemann: – Musikk er ren glede