Ulykkesgruppa har undersøkt bilen, men det kan ta ett år før rapporten er klar