Frykter at bompengesonene skaper klasseskille – vil sikre tilbud i bydelene

foto