Snart inntreffer denne astronomiske begivenheten i Tromsø