Brudd i forhandlingene mellom Kystrederiene og sjøfolket