Brudd i forhandlingene mellom Kystrederiene og sjøfolket

foto