foto
STAKKEVOLLAN: Lokalet i flyhangaren er en midlertidig løsning, og klubben drømmer om faste lokaler på Stakkevollan. – Vi er nærmere dem vi ønsker å nå på Nord-Tromsøya, sier styreleder Andreas Danielsen i Tromsø Kampsportklubb. Foto: Privat

– Ingen skal måtte slutte å trene hos oss fordi de har dårlig råd