Få søkere på den krevende lederstillingen i Tromsø kommune – se lista her