Fylkesmannen gir grønt lys for høyblokk, men etterlyser strategi for høyhus i Tromsø

foto