Av:
  • Helge Skog

Politiet stopper jobbing i byggefelt etter brudd på helligdagsfreden