Handelen mellom EU og Storbritannia stupte i januar

foto