– Bygg veien på vestsiden!

TYDELIG: Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, er tydelig på at E8 bør bygges langs vestre trasé.