Fredag i forrige uke la fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) frem en stortingsmelding på Kystens hus, der hun kunngjorde at hun vil fjerne en rekke reguleringer innenfor fiskerisektoren.

I dag, en uke senere, arrangerte Kystopprøret - Gjenreis kystnorge en markering mot forslagene til Aspaker. Blant de oppmøtte var Tromsø Natur og Ungdom, representert av blant annet leder Therese Hugstmyr Woie (18) og nestleder Lasse Eriksen Bjørn (18).

- Aspaker vil gjøre fiskerinæringa mer lønnsom ved å fjerne både leveringsplikten til enkelte fiskevær og bearbeidingsplikten. Det vil si at det ikke lenger stilles krav om å levere lokalt, noe som igjen fører til at fisken selges til utlandet der den bearbeides mens fiskeværene sitter igjen uten noe som helst, sier Hugstmyr Woie.

- Det vil nok være kroken på døra for mange kystsamfunn.

Blir oversett

Noen av de andre som møtte opp på markeringen var Naturvernforbundet, LO i Tromsø, Fagforbundet i Tromsø, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Rødt i Nordland og Troms. Natur og Ungdom var den eneste ungdomsorganisasjonen som var til stede.

- At vi skal ha en fiskerinæring som bidrar til en levende kyst, synes jeg burde være en selvfølge. Dessverre er ikke dette en selvfølgelighet for Aspaker. Da må vi si ifra, og spesielt vi ungdommer må sørge for å bli hørt, sier Hugstmyr Woie.

Å blir hørt av fiskeriministeren har imidlertid vist seg å være alt annet enn lett, ifølge Hugstmyr Woie.

- Jeg har forsøkt å ta kontakt med henne flere ganger, men har aldri fått noe ordentlig svar på spørsmålene jeg har stilt. Vi var på Kystens Hus i forrige uke, og hadde på forhånd forsøkt å avtale et møte med Aspaker, men hun unngikk oss konsekvent.

- Når vi er de eneste ungdommene som er representert, og hun ikke tør å møte oss, er det jo veldig trist. Det viser nok at hun har litt dårlig samvittighet, fordi hun egentlig er fullt klar over hvor ødeleggende disse endringene vil være for kystsamfunnene, legger Eriksen Bjørn til.

Les også: Kystens hus må utsette åpning av gigantakvarium

- Lønnsomt - for hvem?

Eriksen Bjørn reagerer på at fiskeriministeren fremmer et forslag som kun vil gagne de som trenger det minst.

- Endringene vil føre til at det blir enklere for de store båtene å drive, og vanskeligere for de små. Denne løsningen vil gi mindre tilbake til lokalsamfunnene, sier han.

- Det er jo litt merkelig at hun bare ser på hvordan folk med store trålere kan bli enda rikere, mens hun fjerner hele livsgrunnlaget til alle de små kystsamfunnene.

Les også: Aspaker vil endre leveringsplikten

Lite miljøvennlig

Ifølge Hugstmyr Woie er det bare ikke de økonomiske konsekvensene for kystsamfunnene som oversees av fiskeriministeren.

- Norge skal kutte i sine utslipp, men fiskeflåten sine utslipp stiger stadig. Kystflåten kjører ikke langt til havs for å fiske, kystflåten frakter ikke 50% av fangsten sin til Kina for foredling, og kystflåten har 4 ganger mindre utslipp per fangst enn de havgående trålerne. Likevel er det kystflåten som lider under denne regjeringa, sier hun.

Hun trekker også frem at fiskerinæringa går bra i nord, og at Nord-Norge er en landsdel i vekst.

- Nord-Norge har klart seg bra gjennom oljekrisa fordi vi ikke e avhengig av oljenæringa. Nå skal regjeringa ta livsgrunnlaget fra kystensamfunnene, og gir dermed oljenæringa belegg for å si at Nord-Norge trenger olja.

Les også: Krever køprising i Tromsø-trafikken

Et samlet Nord-Norge

Til tross for flere mislykkede forsøk på å nå frem til fiskeriministeren med sine argumenter, er representantene fra Tromsø Natur og Ungdom optimistiske.

- Vi tror nok at vi har med oss hele Nord-Norge, og Arbeiderpartiet nasjonalt, når vi skal kjempe for å bevare miljøet og kystsamfunnene, sier Eriksen Bjørn.

- Går forslaget først igjennom, er det ingen som vet hvordan vi skal gå tilbake. Forslaget til Aspaker er ingen god idé, og det må stoppes. Vi har troen på at vi skal få det til, avslutter Hugstmyr Woie.

foto
FELLES GODE: Tidligere leder Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag (ved talerstolen) mener at de store verdiene langs kysten må taes vare på dersom vi vil leve godt av dem. Da blir det feil å sentralisere rettighetene. Foto: Eline Tylden