Utenlandsboom på flyplassen

VEKST: Stadig flere reiser til og fra Langnes, og det er særlig utlandet som kaller. Foto: Ronald Johansen