Det har vært flere høringsrunder i forbindelse med utbyggingen av vindmølleparkene på Raudfjell og Kvitfjell. Sist ute er endringsplanene for adkomstveien til fjellet. Det skal fraktes turbiner og annet anleggsutstyr opp på fjellet før vindmølleparkene er klare til bruk.

Planen som ligger i dagens konsesjon er at adkomstveien skal gå fra Buvika og i tunnel, men i endringsforslaget skal den nye adkomstveien gå forbi Kattfjord skole og deretter rett forbi eiendommen til Hege Bekkelund Moe. Hun har barn som går på Kattfjord skole.

– Jeg mener at dette er galskap, sier hun.

Skal spare penger

Bekkelund Moe sier at alle i Kattfjorden støtta den første planen med adkomstvei fra Buvika og i tunnel, men at ingen støtter den nye planendringen.

– De har sagt at de vil endre adkomstveien fordi de sparer penger på det, men nå legger de veien tre meter fra skolegården, og vognskuret hvor barn fra barnehagen ligger og sover i vognene sine, sier hun.

– Er slaget tapt eller blir dette et viktig møte?

– Jeg tror slaget er tapt. Det vi ser er den store staten som slår i hjel oss småfolk. Det føles som om vi ikke blir ivaretatt i det hele tatt, sier Bekkelund Moe.

Håper på nedbremsing

En annen som skal på folkemøtet er grunneier Virve Ravolainen.

– Jeg skal på møtet, men mine erfaringer med både Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat er at de lytter til oss, men at det ikke har noen betydning for den videre prosessen, sier Ravolainen.

foto
– FOR DÅRLIG UTREDET: – Vi er mange som mener at konsekvensutredningene som er gjort er for dårlige, sier Virve Ravolainen.

Ravolainen har de samme forventningene til torsdagens møte, men hun har et håp om at departementet kanskje ser at de har gått litt fort fram i endringen av adkomstveien, og bestemmer seg for å bremse litt.

– Dårlige utredninger

Ravolainen liker ikke at utbygger har begynt å arbeide på anlegget før den endelige tillatelsen fra departementet er gitt.

– Juridisk sett har de alt på det rene. De har gjennomført alle konsekvensutredningene som kreves av loven, men vi er mange som mener at disse utredningene er for dårlige, avslutter Ravolainen.

Representantene som kommer til folkemøtet i Kattfjorden fra Olje- og energidepartementet var ikke tilgjengelige for kommentar.