Det bekrefter Terje Aspen, avdelingsdirektøren til fakultetsadministrasjonen ved biovitenskap, fiskeri og økonomi, som har ansvar det UiT-eide forskningsskipet.

– Vi venter ennå på en rapport fra selskapet Northshore, som står for den tekniske driften av båten, men det er ikke snakk om en alvorlig episode, sier Aspen.

Grundig undersøkt

Skipet brukes til tokter og undervisning med Barentshavet som hovedoperasjonsområde, og ble ikke satt ut av spill i etterkant av hendelsen, ifølge seksjonsleder for fartøy og tekniske tjenester ved UiT, Johnny Johansen.

foto
Ingen skader: Verken båt eller mannskap fikk skade etter hendelsen sier seksjonsleder for fartøy ved UiT, Johnny Johansen.

– Det er kun snakk om en grunnberøring med baugpartiet undervanns, ikke en grunnstøting. Det første vi gjorde var å verifisere at integriteten til skroget var intakt, og da det ble bekreftet, satte fartøyet kursen for Tromsø. Sjøfartsmyndighet og klasseselskapet vårt ble umiddelbart varslet om hendelsen, og sistnevnte utførte en undervannsinspeksjon av skipet med bistand fra dykkerne til UiT, sier Johansen, og fortsetter:

– Ingen funn ble gjort som tilsa at noen tiltak var nødvendig og det er ingen skader på skipet, og den vil dermed ikke inn for docking før planlagt vedlikehold i 2018.

Tilbake i normal drift

– Northshore er i ferd med å gjennomgå hendelsesforløpet og rapporterer til UiT som eier av fartøyet, som er standard prosedyre. Det foreligger ingen indikasjoner på tekniske årsaker bak grunnberøringen.

– Er det da snakk om en menneskelig svikt?

– Det er som sagt ingen tegn på at noe av det tekniske utstyret feilet. Så mye mer enn det er det ikke å si. Vi får se hva som kommer fram i rapporten.