Denne gruppen har størst risiko for å få kreft i solarium

FARE: Det er større sannsynlighet for at man utvikler føflekkreft hvis man er kvinne under 30 år og bruker solarium. Foto: Tom Benjaminsen