Det opplyser Wilsgård i en e-post til iTromsø.

– Det å få plass i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ser jeg på som en stor tillitserklæring partiet har gitt meg, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Wilsgård.

Kristian P. Wilsgård er leder i Fremskrittspartiet i Tromsø og sto som nummer to på Frps nominasjonsliste for Troms etter justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Partiet fikk bare en representant fra Troms, og Wilsgård er altså inne på Stortinget som vararepresentant for justisministeren.

– Jeg er veldig stolt over å få plass i det som mange anser for å være Stortingets viktigste og tyngste komité. Det er et stort fagområde jeg nå gleder meg til å ta fatt på og sette meg grundig inn i, sier Wilsgård.

– Det viktigste jeg nå vil gjøre fremover vil være å få oversikt over et enormt sakskompleks, slik at jeg er godt forberedt når det praktiske arbeidet i komiteen begynner for fullt, legger han til.