Utsatt byggestart for bomstasjonene – ingen veier stenges før etter ferien

foto