«Skulket» kommunestyremøter i fjor – nå vil han vie seg til politikken