– Trasig å bruke penger på bygg som vi ikke skal bruke i fremtiden