Det bekrefter seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet overfor VG.

Tvangsmulkten på en million kroner per dag begynner å løpe fra mandag 14. august.

I juli sendte Datatilsynet et brev til Meta der de beordret dem til å stanse bruken av nordmenns persondata til såkalt overvåkingsbasert reklame.

De fikk frist til 4. august med å enten stanse bruken av persondata eller få dagbøter på én million kroner.

– Vi mener Meta fortsatt ikke har vist oss at de følger vedtaket, og da velger vi å gi dem tvangsmulkt. Meta har levert en søknad om midlertidig forføyning til Oslo tingrett, så hvis Oslo tingrett innvilger det vil alt bli satt på pause frem til en rettssak. Vi mener det ikke er grunnlag for den midlertidige forføyningen, sier Judin.

Konkluderte i fjor

Det irske datatilsynet (DPC) har siden 2018 behandlet klager om Meta sine produkter.

I desember i fjor konkluderte tilsynet med at Meta ikke hadde lovlig grunnlag for å bruke personopplysninger til såkalt «atferdsbasert markedsføring», altså reklame basert på overvåking, ifølge NTB.

Datatilsynet viste i juli til at Meta ikke var enig i vurderingene som hadde blitt gjort. NRK meldte tidligere i august at Meta ba Oslo tingrett om en midlertidig forføyning etter at Datatilsynet truet med én million kroner i dagsmulkter.

Stor risiko

Da Datatilsynet kunngjorde det midlertidige forbudet, fastslo de at den kommersielle overvåkingen utgjør en av de største personvernrisikoene på internett i dag.

«Når Meta bestemmer hvilke annonser man får se, bestemmer de også hvilket innhold man ikke får se. Dette påvirker ytrings- og informasjonsfriheten i samfunnet», skrev Datatilsynet blant annet.

De viste til hvor store mengder data selskapet bak Facebook og Instagram sitter på om nordmenn, blant annet sensitiv informasjon.