«Her må det gjøres nokka. Brøytebilen kjører sikksakk»