Det finnes lover for hvem som kan ta beslutninger i psykiatrien. De skal være spesialister med riktig kompetanse.

Men på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er de nødt til å be om unntak fra denne loven.

De klarer ikke få tak i spesialistene de skal ha. Det bekrefter avdelingsleder Vemund Myrbakk ved Psykisk helse- og rusklinikken på UNN.

– Disse vil jobbe sammen med, og under veiledning av spesialist, sier Myrbakk.

Det står 29 psykolog- og spesialiststillinger ledige ved UNN.

Flere trenger psykisk helsehjelp

Psykiatrien er under press over hele landet. Det er stor mangel på helsepersonell, og stadig flere trenger psykisk helsehjelp.

På UNN har de sett seg nødt til å søke om dispensasjon for flere psykologer og leger. Og disse har de fått innvilget.

Det betyr at psykologene og legene, som ikke er spesialister ennå, får fungere som om de var det. De har fått et unntak fra loven.

– Vi ser at antallet dispensasjonssøknader har økt kraftig de siste årene, sier foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen Henrik Wang-Iversen.

– Dette er som regel erfarne og dyktige kollegaer, men praksisen bidrar til å undergrave spesialistordningen for både psykologer og leger, sier han.

Henrik Wang-Iversen

Foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen

Det er kun innen psykiatrien at UNN har bedt om dispensasjon fra loven, opplyser avdelingsleder Vemund Myrbakk.

Fristbrudd, sykefravær og lovbrudd

Psykisk helse- og rusklinikken på UNN har siden april 2023 vært i gul beredskap. Det er det nest høyeste beredskapsnivået.

Klinikken har mange fristbrudd, høyt sykefravær og et betydelig antall brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge Henrik Wang-Iversen ved Psykologforeningen.

– Sykehuset har vesentlige utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell innen psykisk helsevern, sier Wang-Iversen.

Han mener UNN ikke har tatt tilstrekkelig grep tidsnok.

– UNN ser omsider ut til å anerkjenne mangelen på spesialister, men er ikke villig til å bruke lønnsincentiver for å sikre nødvendig kompetanse, sier Wang-Iversen.

Ledelsen ved Psykisk helse- og rusklinikken er forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere den.

– Brannslukking

Stadig flere psykologer slutter i jobbene sine og UNN klarer ikke få tak i nye. Dette en ny trend, forteller Wang-Iversen.

– Det utdannes stadig flere psykologer, men de ønsker ikke lenger å jobbe på UNN. Samtidig etablerer flere private vikarbyråer kontorsted i Tromsø, sier Wang-Iversen.

Bemanningsproblemene fører i verste fall til at pasientene må vente lenger psykisk helsehjelp.

Wang-Iversen peker også på at det er vesentlig forskjell på en spesialist med lang erfaring, og en psykolog med midlertidig dispensasjon.

– Det at enkelte ansatte får dispensasjon til å fungere som faglig ansvarlige, løser ikke denne utfordringen. Det blir mer som brannslukking, sier Wang-Iversen.