Denne garasjen dannet grunnlaget for bedriften: – Kan finne løsninger som er nobelprisverdig