Det kommer frem av Folkehelseinstituttets ferske ukesrapport. Det registreres altså stadig flere smittede med covid-19.

– Covid-19-forekomsten øker fortsatt, men ikke så raskt lenger, sier fagdirektør Preben Aavitsland i FHI til VG.

Det lå i uke 45 over 560 covid-smittede på norske sykehus. Likevel holder antall intensivinnleggelser og dødsfall stabilt.

– De fleste som legges inn, er eldre med andre underliggende sykdommer i tillegg, fortsetter han.

Influensa øker

Forekomsten av influensa holder seg lav, men øker og har gjort det i flere uker. Det er ikke flere sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner nå enn det som er normalt for årstiden.

– Kanskje vil den komme først etter at covid-19-bølgen er på retur, fortsetter Aavitsland.

Forrige uke fastslo Folkehelseinstituttet at covid-bølgen for fullt var i gang og at influensasmitten er noe økende. Det lå da nærmere 500 pasienter med bekreftet covid-smitte på norske sykehus.

KRITISK: Under pandemien ble kritisk syke covid-pasienter fraktet med intensivambulanse mellom norske sykehus. Foto: Helge Mikalsen / VG

Samme uke kunne akuttmottaket på Akershus universitetssykehus melde at det var helt fullt, delvis som følge av mange kronisk syke pasienter med covid-smitte.

FHI: Haster med vaksinering

FHI har understreket at det haster å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper. I den ferske ukesrapporten kommer det frem at 37 prosent av de over 65 år nå har vaksinert for covid-19. Det samme tallet for influensa er 52 prosent for de over 65 år.

– Inntrykket vårt er at vaksinasjonen er kommet godt i gang ute i kommunene nå, og at etterspørselen er god, sier fagdirektøren.

De andre, store sykehusene i Norge merker også en økning i pasienter med luftveisinfeksjoner, men sier at de har planene klare for å møte vinterens bølger med covid-19 og influensa.