Tirsdag formiddag oppdaget en politipatrulje ved en tilfeldighet en turist som fløy drone ved Ishavskatedralen. Vedkommende var en mannlig, utenlandsk turist, og ble avhørt av politiet og fikk en bot.

Samtidig varslet politiet at mannen risikerte å bli utvist fra landet og sendte saken til lokal utlendingsseksjon.

Nå har UDI avgjort saken og har besluttet at mannen blir utvist fra Norge som følge av droneflygingen.

– Saken dreide seg om en utenlandsk statsborger som var blitt straffet for brudd på luftfartsloven ved at han fløy en drone innenfor forbudssonen rundt Tromsø lufthavn. Utlendingen kan klage på vedtaket om han ønsker, men han plikter å forlate Norge umiddelbart, skriver Bjørn Risberg, enhetsleder i UDI Kontroll, i en e-post til iTromsø.

I høst har det vært flere tilfeller der turister har blitt tatt for å fly drone i Tromsø. Hele Tromsøya og området rundt Ishavskatedralen er innenfor forbudssonen. Flere turister har fått bøter og politiet har inndratt flere droner. I noen tilfeller har Avinor sett seg nødt til å stanse all flytrafikk på grunn av turister som har flydd drone ulovlig.

I den aktuelle saken som ble oppdaget tirsdag, har UDI vurdert alvorlighetsgraden i det straffbare forholdet opp mot utlendingens tilknytning til Norge.

– Forholdet anses som alvorlig. Droneflyging i luftfartsrommet tilknyttet en lufthavn utgjør en alvorlig fare for flytrafikken, sier Risberg i e-posten.

Det er ifølge UDI ikke første gang en turist har blitt utvist fra Norge etter brudd på luftfartsloven.

– Vi har ikke statistikk som nøyaktig favner akkurat dette lovbruddet, men vi anslår at det dreier seg om omtrent 10 saker, opplyser Risberg.

Politiet ville tirsdag ikke gå ut med hvilket land turisten var fra, utover at han var en borger utenfor Schengen-området. UDI sier de ikke kan gå nærmere inn på personopplysninger uten å bli fritatt fra taushetsplikten.