465 millioner til kultur, idrett og frivillighet sto i fare – kunne endt opp som egenkapital i Sparebanken

foto