Per-Willy Amundsen vil ha forsvaret på grensen mot Nord-Sverige

foto