Seks personer mister jobben ved Aurora Kino i Tromsø

Flere står snart uten jobb ved kinoen i Tromsø. Illustrasjonsbilde. Foto: iTromsø