Slik er du neppe vant til å se statsadvokaten: – Det ble faktisk pålagt av fruen

foto
TUBA-LARS: Statsadvokat Lars Fause spiller tuba i Sør-Tromsøya skolekorps. Foto: Håkon Steinmo