Lokale styreendringer: Gjenvalgt som leder i Tromsø Arbeiderforening

foto