I vinter ble det gjennomført en ungdata-undersøkelse i Troms hvor 3.943 elever svarte. Dette utgjør 67 prosent av elevene i videregående skole i Troms.

Ungdata er en undersøkelse som tar for seg spørsmål om ungdommers livssituasjon og skal brukes videre som en del av kunnskapsgrunnlaget for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i arbeidet med å bedre de unges folkehelsesituasjon, skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkeskommunen skriver i meldingen at de er glade for den høye svarprosenten, som de mener gjør resultatene representative for ungdom på videregående skole i Troms fylke.

– Dette er verdifull informasjon. Vi har opplæringsansvaret for ungdom når de er i en svært viktig og sårbar periode i livet. Ungdata viser at en høy andel trives på skolen, men vi må fortsatt fokusere på hver eneste som ikke gjør det, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

– Disse resultatene gir en viktig del av oversikten over hvordan det er for elever i den videregående skolen å vokse opp i Troms. Det videre arbeidet med resultatene vil bli en del av hvordan vi skal prioritere folkehelsearbeidet på fylkesnivå, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Her er resultatene som kom fram:

Alkohol

Andelen ungdom som har vært beruset på alkohol er noe høyere enn for landsgjennomsnittet. 29 prosent av elevene i Troms har vært beruset seks ganger eller flere det siste året, mot 27 prosent for landsgjennomsnittet. 23 prosent av elevene har ifølge undersøkelsen vært beruset to til fem ganger, mot 19 prosent for landsgjennomsnittet.

Hasj/marihuana

Undersøkelsen viser også at flere ungdommer røyker hasj og/eller marihuana enn tidligere. I 2015 svarte ni prosent av ungdommene på VG2 at de hadde brukt de narkotiske stoffene minst én gang det siste året, mot 13 prosent i 2018. På VG3 er andelen 16 prosent.

Psykiske plager

Landsgjennomsnittet av andelen som rapporterer om at de er mye plaget av depressive symptomer er på 19 prosent. I Troms er den på 23 prosent.

Andelen som rapporterer å være ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet er i Troms på 29 prosent, mot 24 prosent for landsgjennomsnittet.

Mobbing

Syv prosent i Troms oppgir at de blir «utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida», mot fem prosent i resten av landet.

Seksuell trakassering

I Troms oppgir 35 prosent av de spurte at de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd minst én gang «At noen mot din vilje befølte deg på en seksuell måte», «At noen på en sårende måte kalte deg for hore, homo eller andre ord med seksuelt innhold», eller «At noen spredte negative seksuelle rykter om deg». I Norge oppgir 31 prosent det samme.

Foreldre

Av positive ting som kommer fram er at 83 prosent av elevene på videregående skole er fornøyd med foreldrene sine – og minst 90 prosent oppgir at de har minst en fortrolig venn.

Skole

91 prosent av de spurt elevene er «litt» eller «helt» enig i påstanden «Jeg trives på skolen». 88 prosent opplever at lærerne bryr seg om dem.

I Troms er 62 prosent av de videregående elevene som er spurt fornøyd med skolen de går på. Det er 12 prosent lavere enn i landet for øvrig.

Andelen som skulker har gått ned siden 2015. Da var den på 42 prosent på VG1, mot 38 prosent nå i 2018. På VG2 var det 51 prosent som hadde skulket minst en gang i 2015, mot 47 prosent i 2018. Andelen på VG3 som oppgir at de har skulket minst seks ganger siste år er 18 prosent av guttene og 11 prosent av jentene.

Skjerm

87 prosent av de spurte ungdommene oppgir at de daglig bruker mer enn to timer foran skjerm. Det er fem prosent flere enn i resten av landet.

Aktiviteter

I Troms deltar 41 prosent av de unge i organiserte fritidsaktiviteter, mot 48 prosent i Norge.

Ungdommens fylkesråd har vært involvert i arbeidet med Ungdata, og skal følge saken videre.

– Ungdommene på de videregående skolene i Troms har nå fått muligheten til å fortelle om hvordan de har det, og denne sjansen har de tatt. Nå er det opp til politikere og beslutningstakere å bruke resultatene når beslutninger skal fattes. Fylkesrådene har lovet at disse resultatene ikke skal legges i en skuff, men brukes aktivt fremover, og dette forventer vi i Ungdommens fylkesråd at politikerne gjør, sier lederen for ungdommens fylkesråd, Victoria Figenschou Mathiassen, ifølge pressemeldingen.