Kalddusj for turoperatør - får ikke kjøre turister

ANTALL KJØRETØY: Arctic Explorers-gründer Øystein Storslett har søkt om fem løyvefritak, men har kun fått innvilget ett. Nå må han kanskje omstille hele virksomheten. Foto: Ronald Johansen