Jan Thomas skal ordne hår på Jekta

Foto: Åsgeir Johansen