Fredag behandlet fylkestinget tildelingen av to havbrukslokaliteter i Ullsfjorden til henholdsvis Nord-Senja Laks og Wilsgård fiskeoppdrett. 29 av fylkestingets 34 representanter gikk inn for å gjennomføre tildelingen.

Ifølge Nord24 har begge selskapene hatt store arealbehov. Fredd Jarle Wilsgård har for første gang siden selskapet ble etablert ingen lokaliteter tilgjengelig for å sette ut fisk neste år, og har medgitt at det kan bety at selskapet er nødt til å selge seg ut av landsdelen, skriver avisen.

Det har imidlertid vært stor motstand mot den eventuelle nyetableringen i fjorden, til tross for at det er åpnet for havbruk gjennom kystsoneplanen. Lasse-Håvard Lyngmo, en fisker fra Lyngen, fikk med seg i alt 61 fiskere og fire bedrifter fra Karlsøy og Lyngen gikk imot forslaget og påberopte seg folkeretten. De fikk i tillegg støtte fra Sametinget, som ba om at forslaget konsekvensutredes. I tillegg skrev 1.600 personer under på en lokal underskriftskampanje for å stoppe tildelingen.

Til Nord24 sier fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk (Ap), at ei konsvekensutredning vil tilføre saken lite nytt, da absolutt alle momenter allerede er konsekvensutredet.

Kun SV, MDG og Rødt stilte seg bak aksjonistene og stemte mot forslaget.

Det er varslet lovlighetskontroll av vedtaket.