Det er ikke bare på TV at X-Files har fått sin revival. Detaljene rundt overskridelser i Tromsø kommune gjør at man trygt kan børste støvet av slagordet: «Du tror det ikke før du får se det».

Det er under en måned siden Tromsø kommune la fram Økonomirapport II, hvor man kunne rapportere om 60 millioner kroner i merforbruk. Da uttalte den nyansatte administrasjonssjefen Britt Elin Steinveg at det var «økonomisk krise». Det er mulig at hun må ty til enda sterkere ordvalg når overskridelsene for Tromsøbadet blir forkynt.

Beløpet på 109 millioner kroner er så stort at det nesten er umulig å ta innover seg. Det er de foreløpige overskridelsene for Tromsøbadet. Dette er det femte prestisjebyggeprosjektet på kort tid hvor Tromsø kommune opplever enormt merforbruk. Totalt er feilberegningene på sjokkerende 206 millioner kroner. Noen har åpenbart forregnet seg, eller bare satt i gang og regnet med at det kom til å ordne seg på et vis.

Hun har ikke vært lenge i jobben, men allerede har Steinveg to ganger måttet stå og forklare rundt andres økonomiske feilberegninger. Selv om hun forsøker aldri så mye å holde masken, skinner det igjennom at Britt Elin Steinveg ikke er fornøyd med arbeidet som forgjengerne har gjort. «Kvalitetssikringen til prosjektene varierer for mye.

Prosjekter har blitt tatt inn for tidlig i økonomiplan med konkrete beløp. Vi ønsker i fremtiden å kvalitetssikre beløp og tallmateriale bedre i forkant

Man trenger ikke å være bygningsekspert for å «spotte» åpenbare svakheter i Tromsøbadet-budsjettet. Dette er noe av merforbruket:

Prisstigning fra oktober 2015 til ferdigstillelse – 52 millioner kroner. Hvordan kan man ha unngått å ta prisstigningen med i kalkylene? Og hvis man, som det hevdes, bevisst har valgt å ikke legge det inn, hvorfor kommer dette plutselig som en overraskende merforbrukspost nå?

Byggelånsrenter – 17 millioner kroner. Er ikke dette noe man automatisk legger inn i alle byggebudsjetter?

Utsatt byggestart med fire måneder – 27 millioner kroner. Det er mulig at det bare er jeg som ikke skjønner dette, men hva er det som beløper seg til 6.750.000 kroner i måneden ved å utsette? Og hvordan havnet man i det hele tatt i en slik situasjon?

Hvis man kikker på overskridelsene for Normalhall Storelva, er de på totalt 35,3 millioner kroner. Dette var altså en hall som allerede er nedskalert ved å kutte kafeen og fritidsklubben, slik at man skulle komme innenfor rammene på 70 millioner kroner, men likevel havner man 50 prosent over det budsjetterte. Forklaringen lyder:

Justering av budsjett i forhold til dagens markedssituasjon og priser i bransjen – 22 millioner kroner. Man har med andre ord vedtatt et budsjett totalt uten å sjekke markedet og bransjeprisene. Utrolig! Og en sprekk på 35,3 millioner kroner for et prosjekt på 70 millioner kroner; hvordan er det i det hele tatt mulig?

En annen overraskelse som kommunen har fått seg, er byggingen av moduler til skolene på Selnes og i Ersfjordbotn. Her hadde man ikke tatt med inventar og utstyr i budsjettet. Var den opprinnelige tanken at elevene skulle sitte på gulvet?

Dette er ikke feilberegninger, det er komplett udugelighet. Hvordan greide man å ikke se disse overskridelsene komme? Jeg spør for min venn, skattebetaleren.

Overskridelsene vil for øvrig bli finansiert gjennom økt låneopptak og momskompensasjon. Administrasjonssjef Steinveg melder at det også vil komme kutt. Hun skal nå i gang med en plan for å kvalitetssikre alle utbyggingsprosjekter, for å få et reelt bilde av kostnadene til alle prosjekter. Noe sier meg at onsdagens sjokkavsløringer bare var starten.