Målt etter likelønn er Troms best i Nord-Norge og foran landssnittet.

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Ledelsesbarometer.

I 2014 tjente kvinnelige mellomledere i Troms i snitt 502.000 kroner i fjor. Dette tilsvarer 89,9 prosent av snittlønnen til en mannlig mellomleder i fylket.

Finnmark får 84,7 prosent av den mannlige lønnen. Nordland ligger på 85,8 prosent.

Landsnittet ligger på 87,3 prosent.

– Mange steder i landet er det fremdeles en vei å gå. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding.

Nesten 3.000 ledende og ansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av De Facto på oppdrag for Lederne.