Det viser tall VG har innhentet. På listen over behandlingssteder med de høyeste pasientskadeerstatningene, havner Universitetssykehuset Nord-Norge HF på en fjerdeplass.

Bare Oslo Universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Akershus Universitessykehus HF har forvoldt mer skade i kroner.

Ny rekord

Helseregionene, kommunene og staten måtte dekke totalt 911 millioner kroner i pasientskadeerstatning i fjor. Det er norgeshistoriens største utbetaling etter tabber, feil og svikt.

- Vi har aldri utbetalt så mye i erstatninger på ett år, bekrefter direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) overfor VG.

Han opplyser at 83 prosent av pasientskadesakene i Norge som får medhold ved  NPE skyldes svikt.

Flere døde

I verste fall døde pasienter av skadene: Nasjonale beregninger av dødsfall knyttet til pasientskade, utført med Global Trigger Tool (GTT), viser at det dreier seg om 4700 dødsfall per år.

Pasientskader kan også medføre reduksjon eller bortfall av pasientens inntektsevne.

NPE regner med at det er et mørketall når det gjelder pasientskadesaker - skader etter feilbehandling som aldri meldes til erstatningsordningen.