I sommer skal forskerne finne ut mer om den første bosettingen rundt Brensholmen på Kvaløya.

– Pionertidsboplassen ved Ørnfløya, som er ca. 10.000 år gammel, vitner om hvordan man allerede i den aller første bosetningens tid etter istiden tok i bruk yttersida og nyttet seg av de rike ressursene der, opplyser Tromsø Museum i en pressemelding.

Redskaper

Utgravingen av to boplasser skal øke kunnskapen om to av de viktigste fasene i vår forhistorie; den første bosettingen i området samt det tidligste jordbruket.

– Det er gjort funn av avslag fra tilvirkning av redskaper. De fleste funnene er av lokale og regionale bergarter, men enkelte funn tyder på enda mer utstrakte forbindelser og nettverk, sier prosjektleder og professor Hans Peter Blankholm.

Bronsealder

Jordbruksboplassen i Sandvika, som er datert til cirka 800 før Kristus, er den aller nordligste med tydelige referanser til den nordiske bronsealderen. Her er det funnet rester etter en støpeform til ei bronseøks, en hel del keramikk, samt kleberkar som peker i retning av jordbruksbefolkning.

– Det mest spennende er likevel at vi også har påvist disse funnene i sammenheng med ei hustuft og et større aktivitetsområde med ildsteder og kokegroper fra bronsealderen. Dette er helt enestående, forteller prosjektleder Johan E. Arntzen.

Utgravningene foregår til den 28. juni og er et samarbeid mellom Tromsø Museum — Universitetsmuseet og Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

foto
Prosjektleder Johan E. Arntzen mener funnet er enestående. Foto: Jon Terje EiteråJon Terje Eiterå