Vindmølleparken må betale ut millioner til reindrifta, grunneiere og kommunen

foto
BETALER UT MILLIONER: Det er ikke bare reindrifta som mottar millionbeløp fra den nye vindmølleparken på Kvaløya. I tillegg vil store beløp utbetales til grunneiere, samt til kommunen i form av eiendomsskatt, opplyser Stephan Klepsland, prosjektleder for utbyggingen. Foto: Eskild Johansen