Rapport: Store konsekvenser dersom dagens spillmonopol avvikles