For tre år siden kom Ahmed Khalil til Norge som flyktning. Nå har han lært seg norsk og vil starte skredderi i Tromsø