Dette er noen av resultatene i en ny undersøkelse som er gjennomført ved UiT - Norges arktiske universitet. Studiebarometeret er en nasjonal Studentundersøkelse Studiebarometeret ble gjennomført for første gang i 2013, og omfatter alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, og femteårsstudenter på integrerte masterprogram, medisin og profesjonsstudiet i psykologi.

Trives på UiT

Studiene som kommer best ut er bachelor i luftfartsfag, master i helsefag, bachelor i barnevern, master i biologi, master i folkehelsevitenskap, master i psykologi og erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor.

– Det er gledelig at så mange utdanninger ved UiT skårer godt. Det er vi veldig glade for, sier prorektor utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen til uit.no.

Ved forrige undersøkelse i 2013, skåret prosess- og gassteknologi bare 2,9, som var det tredje dårligste i landet, mens studiet nå har økt sin score til 3,7. Også bachelor i psykologi, bachelor i pedagogikk og lærerutdanningen kommer bedre ut nå enn ved forrige undersøkelse.

– Vi har gått bak tallene fra den forrige undersøkelsen og sett hva studentene er mindre fornøyd med. Dette har vi tatt tak i og jobbet godt med, og nå ser vi at disse studiene skårer adskillig bedre, sier Jakobsen.

Mer å lese: Flere studenter kjøper bolig

Ikke fornøyd

Blant de som er mindre fornøyd, er radiografene og studenter som tar embedsstudiet i psykologi.

Vi tar resultatet til orientering og etterretning og tar det med i vår egen evaluering av studiet. Studiebarometeret er viktig for oss i det arbeidet vi holder på med, sier assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Toril Hansen til uit.no.

Instituttleder ved Institutt for psykologi, Ingunn Skre, påpeker at embedsstudiet kom bedre ut ved forrige runde, og at det foreløpig er vanskelig å konkludere med hva variasjonen skyldes. Resultatet kommer likevel ikke bare som en overraskelse, selv om det var verre enn fryktet.

- Vi er klar over at det har vært en del utfordringer på profesjonsstudiet. Vi har vært underbemannet i forhold til arbeidsbelastningen, men der har vi nå fått noen ressurser til å bemanne opp, selv om det er ikke fullt tilstrekkelig ennå, i og med at studenttallet også har økt, sier Skre.

-  Vi har også hatt en omorganisering og en omstilling da vi skulle inn i et nytt fakultet. I tillegg er det et stort trykk på å drive med god forskning, og kanskje ikke like stort fokus på undervisningen, sier Skre til nettstedet.

Nyttig verktøy

Wenche Jakobsen mener Studiebarometeret er et nyttig verktøy for å få vite mer om hvordan studentene rangerer sine studier. Deltakelsen i undersøkelsen var i år på 38,3 prosent, noe Jakobsen synes er bra. Hun mener likevel det er realistisk å på sikt øke deltakelsen til 50 prosent.

– Studiebarometeret er kommet for å bli. At en utdanning skårer dårlig eller godt, kan være tilfeldigheter, men når vi ser disse resultatene over tid, kan de brukes på en fornuftig måte, sier Jakobsen.