Seks sjåfører tatt i fartskontroll på Kvaløya

nyhetsstudio

UP avholdt fartskontroll i en 50-sone på Kvaløysletta onsdag kveld. Her ble seks personer bøtelagt for å bryte fartsgrensen.